Welkom op de site van Tips & Tops!
Tips & Tops is een kleinschalig bedrijf met expertise op het gebied van onderwijszorg in en rondom Amsterdam-Diemen.

Deze expertise wordt ingezet om leerlingen een eerlijke kans te geven op goed onderwijs. Soms is het ingewikkeld om het onderwijsaanbod van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling op elkaar af te stemmen. Ik kan hierbij helpen. Enerzijds door het onderwijsaanbod van de school te verbreden en anderzijds om de leerling nieuwe vaardigheden aan te leren.

Dit kan bijvoorbeeld door:
- samen met de leerling 'lastig' schoolwerk te maken (remedial teaching). Ondertussen onderzoek ik waar de leerling tegenaan loopt. Voor deze obstakels zoeken de leerling en ik naar passende oplossingen. Deze oplossingen kunnen liggen op de gebieden cognitie, concentratie, taakaanpak, etc.
- gesprekken te voeren met een leerling die het hanteren van emoties moeilijk vindt en daardoor bijvoorbeeld snel boos wordt. Dit heeft gevolgen voor het functioneren in de klas. Door deze leerling zijn / haar emoties te leren herkennen en handvatten te geven krijgt de leerling meer ruimte om zich te kunnen richten op het onderwijs.
- Leerkrachten ondersteunen die het moeilijk vinden om leerlingen met een specifieke zorgbehoefte passend onderwijs te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit het leren begrijpen van deze specifieke leerling of het leren begrijpen van deze diagnose. De ondersteuning kan ook bestaan uit het samen lesgeven aan de klas (co-teaching).

Het aanbod van Tips & Tips is zeer flexibel. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar maaike@tipsentops voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
KvK-nummer 54767121
Advies en begeleiding rondom onderwijszorg